KURSPLAN LIGGER PÅ:

 

http://nordlystrafikksenter.no/kurskalender.html 

 

Sertifisert sikkerhetsopplæring

 

Ta kontakt om dere har behov for:

 

  • Truck, klasse 1 - 5

 

  •  Bro/traverskran, G4 

 

  • Lastebilkran, G8 og G20 

 

  • Arbeidsvarsling,kurs 1, 2 og 3

 

Dokumentert sikkerhetsopplæring

 

Ta kontakt om dere har behov for:

 

  • Stropp/anhuker opplæring, G11 

 

  • Personløfter opplæring, alle klasser 

 

  • Brannvern - slokkeøvelse

 

  • Skadestedsopptreden - førstehjelp

 

  • Rigger kurs

 

 

 

 

 

lydersenkurs.no © 2014

www.lydersenkurs.no